Flåte

busy-kmmm

Våre biler
Vi har en moderne bilpark består av kjøretøy som inkluderer:
Renult Master med en kapasitet på 23 m3 og en nyttelast på 1,3t -tilt 10 paller
Renault Master-fryser med en kapasitet på 18m3 og bæreevne 1t, 8 paller og paller 6
Renualt Master med heis pall -9
Hver bil har en full, moderne utstyr (GPS, sett ADR).