Pharmaceuticaltransport

KMM Logistics har spesialisert seg på transport av legemidler, kliniske studier, kosttilskudd.
Den største fordelen med en flåte av profesjonelt forberedt biler, kompetanse og kunnskap om legemiddelmarkedet .
Vi vedlikehold kaldt (2 til 8 grader C) og varm (15-25 grader C), verdikjeden, fra planlegging av transport med egnet beskyttelse av transportert gods til lossing på destinasjonen. Dette gir stor fleksibilitet og hastighet for levering, og eliminerer risikoen for skade på godset under håndtering.
Vi garantere sikkerheten til transport av temperaturkontrollert kompetansen sertifisert av GPD.

baner_farm