Transport ADR

KMM Lojistik Hizmetleri tehlikeli maddelerin nakliyesinide sunmaktadır. ADR yüklerini taşımaktayız ve aynı zamanda +25’den -25 derece arası ısı gerektiren malzemeleride taşımaktayız. Taşıtlarımız ADR cihazıyla donatılmışlardır. Bütün şoförlerimiz eğitimli ve tehlikeli materyal taşımacılığı yapabilmeleri için gerekli bütün döküman ve yetkilere sahiptirler. 1. sınıf materyal( patlayıcı materyaller) ve 7. Sınıf materyal( radyoaktif materyal) dışında kalan bütün tehlikeli sınıfta yer alan materyaller için taşıma yapabilirlik yetkilerimiz bulunmaktadır. ADR uluslarası karayolu taşımacılığında tehlikeli olarak kabul edilen maddelerin taşımacılığıyla ilgili olan bir Avrupa anlaşmasıdır. Anlaşma 30 Eylül 1957’de Cenevre’de düzenlenmiştir.Gelişimi ve feragatı Avrupa İç Taşımacılık Komitesi’nin sorumluluğundadır.

Buna ek olarak, Polonya’da tehlikeli malların iç taşınmasında Avrupa Parlimentosu ve komitesinin 19 Ağustos 2011 yılında çıkarmış olduğu 2008/68/WE yönetmeliği zorunlu tutulmaktadır.Bu kuralların amacı, tehlikeli madde taşıyan araçların kazası durumunda ve aynı zamanda bu durumda oluşabilecek hasarlarda  doğabilecek risklerin azaltılması ve ortadan kaldırımasıdır. Bu tür faaliyetler taşıma yasağına yol açmamalıdır fakat taşıyan araç için bazı yaptırımlar  ve yasal kısıtlamalar gereklidir.

ADR ile ilgili tüm hükümler iki yılda bir güncellenmektedir.

Kurallar aşağıdakilerle ilgilidir:

tehlikeli maddelerin sınıflandırma kuralları

tehlikeli maddelerin karayolunda taşımacılığı şekli ve koşulları,

gönderilerin işaretlenmesi,

Bazı tehlikeli maddelerin nakliyatı için zorunlu ek gereksinimler,

araç donanımı ve mürettebatı,

taşıma esnasında zorunlu olan belgeler, tasarımlı ve aynı zamanda bunların verilmesi için gerekli prosedür.

Kurallara göre,girişimcinin ve aynı zamanda farklı bir alanda tehlikeli madde taşıyan firmanın veya bu yükün taşınmasında ve boşaltılmasında firma ile bağlı kendi pahasına iç denetimini gözetecek,diplomalı güvenlik danışmanı tayin edilmelidir ve KMM Lojistik Hizmetleri böyle bir kişiye sahiptir.

Tecrübeli şoförlerimiz Avrupa anlaşması olan ADR’nin gerektirdiği karayolu yük taşımacılığında tehlikeli maddelerin taşınması için gerekli olan izinlere sahiptirler.

Aynı zamanda bütün araçlar ADR zorunluluğu olan tehlikeli maddelerin taşınmasına yönelik donanımlıdır ve uygun şekilde işaretlenmiştir.

ADR malzemelerinden aşağıdakiler için taşıma yetkimiz vardır:

2 – Gazlar

3 – Yanıcı sıvı materyaller

4.1 – Yanıcı katı materyaller, kendiliğinden reaktif maddeler ve hassasiyeti azaltılmış patlayıcılar

4.2 – Kendiliğinden patlayıcı materyaller

4.3 – Su ile temas ettiğinde yanıcı gazlar çıkaran materyaller

5.1 – Oksitleyici materyaller

5.2 – Organik peroksitler

6.1 – Zehirli maddeler

6.2 – Bulaşıcı maddeler

8 – Aşındırıcı maddeler

9 –Tehlikeli farklı madde ve materyaller

baner_farm

plandeki