FUNDUSZE EUROPEJSKIE

logo_UE_rgb     znak_barw_rp_poziom_szara_ramka_rgb     logo_FE_Program_Regionalny_rgb   kolor

KMM Logistics Sp. z o.o. . w okresie: 07.01.2019-31.08.2020 realizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wdrożenie nowych technologii informacyjno- komunikacyjnych kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy KMM Logistics Sp z.o.o.”

  1. Cele projektu:

Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności KMM Logistics Sp. zo.o. na rynku transportu specjalistycznego towarów farmaceutycznych w temperaturze kontrolowanej , towarów akcyzowych oraz towarów wysokiej jakości, dzięki zmianie modelu biznesowego – wdrożeniu nowoczesnego systemu informatycznego zarządzania przedsiębiorstwem w okresie I.2019 -VIII.2020. Cele szczegółowe projektu:

1)zwiększenie wartości przychodów firmy, w związku ze sprzedaży nowych, wysokomarżowych usług na rynku krajowym i międzynarodowym

2)Usprawnienie i wzrost efektywności pracy poprzez automatyzację procesów

3)Wprowadzenie zarządzania wiedzą w firmie

4)Obniżenie kosztów prowadzenia działalności

5)Usprawnienie współpracy z klientami

6)Podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników w zakresie stosowania nowoczesnych narzędzi TIK w pracy(szkolenia w projekcie).

7)Podniesienie jakości oferowanych usług poprzez kompleksowy system monitoringu i kontroli

  1. Planowane efekty projektu:

W wyniku realizacji projektu wzrośnie konkurencyjność firmy na rynku, obniżeniu ulegną koszty prowadzenia działalności, wprowadzone zostaną zautomatyzowane metody monitoringu i kontroli realizacji usług, poprawiona zostanie komunikacja z klientami w zakresie szybkości przekazywania informacji na temat realizowanych zleceń(dzięki możliwości ich obserwacji w czasie rzeczywistym) powstanie baza wiedzy dot. realizowanych zleceń, która pozwoli na wdrażanie usprawnień w ich realizacji.

  1. Wartość projektu: 360 605.25 złotych

  1. Wkład Funduszy Europejskich: 241 869.37 złotych